Like & share

Like & share

روز جهانی پاستا : 25 مین سالگرد نقره ای برای محبوب ترین غذای جهان

25 اکتبر 2023 – روز جهانی پاستا 25 ساله شد. اولین روز جهانی پاستا در سال 1998 در ناپل برگزار شد، با هدف عمومی کردن تمام فواید این غذای خوشمزه، سالم، مغذی، در دسترس و پایدار، جشن گرفتن تاریخچه آن و نگاه به آینده. نقش اصلی آن در صحنه جهانی غذا در آینده. از آن […]